VIDEO HƯỚNG DẪN BOT GIAO DỊCH CRYPTO

Xác Định Hiệu Quả Đầu Tư Theo BTC Hay USD

Video này sẽ phân tích để cho bạn cái nhìn tổng quát nên lựa chọn đầu tư theo đồng tiền BTC hay USDT để bạn lựa chọn được phiên bản BOT phù hợp cho mình.

Hướng Dẫn Tra Cứu Thông Tin Tài Khoản

Nhóm lệnh tra cứu thông tin tài khoản rất hữu ích cho việc quản lý tài khoản giao dịch. Xem chi tiết các đồng đang nắm giữ, lời lỗ của mỗi đồng là bao nhiêu...

Hướng Dẫn Quy Đổi Vốn BTC/USDT

Tính năng quy đổi vốn từ BTC sang USDT rất hiệu quả cho những ai muốn quản lý nguồn vốn giao dịch bằng USD.

Nhóm Lệnh Tạm Dừng Giao Dịch

Hướng dẫn sự dụng nhóm lệnh tạm dừng giao dịch trên tài khoản trong trường hợp thị trường biến động thái quá. Hoặc khi thị trường có bão thì chúng ta có thể cho bot tạm dừng giao dịch.

Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Dừng Lỗ (#stoploss)

Hướng dẫn cách đặt lệnh dừng lỗ. Đây là tính năng mới hiện tại các sàn chưa trang bị nhưng nếu giao dịch với bot thì các nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh này bình thường.

Hướng Dẫn Hủy Các Lệnh Đang Chờ

Hướng dẫn hủy các lệnh đang chờ. Hủy các lệnh tại mức giá cụ thể. Hủy lệnh liên quan để cặp tiền. Hủy toàn bộ lệnh,

Hướng Dẫn Đặt Lệnh Bán Với Bot Giao Dịch

Video này sẽ hướng dẫn bạn đặt lệnh BÁN khi dùng bot để bắt đầu giao dịch trên sàn Bittrex & Binance.

Hướng Dẫn Cài Đặt Các Tham Số Cơ Bản API Key & Max Trade

Hướng dẫn cài đặt các tham số cơ bản cho Bot để bắt đầu giao dịch. Kết nối Bot với API key của tài khoản. Cài đặt số lượng crypto giao dịch tối đa. Cài đặt lại tên cho chủ tài khoản.

Hướng Dẫn Đặt Lệnh Mua Với Bot Giao Dịch

Video này sẽ hướng dẫn bạn đặt lệnh mua khi dùng bot để bắt đầu giao dịch trên sàn Bittrex & Binance.

Hướng Dẫn Tạo API Trên Sàn Binance

Hướng dẫn tạo API sàn Binance và cập nhật API key cho Bot. Lưu ý không tạo API có chức năng rút tiền từ tài khoản giao dịch.

Hướng Dẫn Tạo API Trên Sàn Bittrex

Hướng dẫn tạo API sàn Bittrex và cập nhật API key cho Bot. Lưu ý không tạo API có chức năng rút tiền từ tài khoản giao dịch.

Các Phiên Bản Của Bot Giao Dich

Giới thiệu các phiên bản của Bot giao dịch với. Các bot được chia ra 4 phiên bản với các tính năng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch.

Quy Định Chung Về Các Câu Lệnh Sử Dụng Bot

Giới thiệu về các câu lệnh. Quy định chung về sử dụng các câu lệnh Bot giao dịch Bittrex & Binance